Červenec 2011

The Witcher (Zaklínač) - Hřbitov v Bažinách

28. července 2011 v 17:13 | MissCroft

Když ještě královský dvůr sídlil ve Starém hradišti, zdejšími mokřady často procházelo vojsko, jež je také zbavovalo zákeřných nestvůr. Část mokřin zabíral starý hřbitov, pamatující ještě elfí doby. V současné době se hlavní nektŕopole Wyzimy nachází uvnitř městských zdí a hřbitov na blatech se změnil v nebezpečné a divoké místo. Vstupy do různých krypt zalila kalná voda a mezi páchnoucími výpary je možné narazit na mnohé druhy nepříjemných stvoření. V nevelkých jeskyních, které se v močálu nachází, nyní nalezli skrýš uprchlíci ze Staré Wyzimy.
Na kopce, kde se zachovaly pozůstatky pradávných náhrobků, stojí zničená kaple, notně nahlodaná zubem času, ve které se kdysi prováděly pohřební obřady. V jejím podzemí se nachází rozlehlá krypta, poslední domov členů královské rodiny.

DŮLEŽITÁ MÍSTA:

→ Ostrov s kryptou strigy
○ Krypta strigy
• Hrob svatého Řehoře
○ Kruh tichého hromu

→ Jeskyně uprchlíků
○ Druidská jeskyně
○ Jižní jeskyně
• Doupě Agnes de Glanville
○ Východní jeskyně

→ Starý důl
○ Starodávná krypta ve starém dole

→ Havranova krypta
○ Kruh vnitřního ohně
○ Kruh valících se skal

→ Místo moci (2x) - jedno v bažinách mezi jeskyní a starým dolem, a druhé v hrobce sv. Řehoře v kryptě strigy

PŘILEHLÉ OBLASTI:

→ Stará Wyzima
→ Staré hradiště

POSTAVY:

→ Druidové
→ Královský lovčí
→ Zoltan (při podpoře Scoia´tael)
→ Shani (neutrální)
→ Velerad
→ Sigfried (při podpoře Řádu)
→ Velmistr
→ Adda / striga
→ Antoinettiny bratranci (v Jeskyni uprchlíků)
→ Zoufalý otec
→ Další uprchlíci

MAPA:


The Witcher (Zaklínač) - Královský (Foltestův) hrad

28. července 2011 v 16:37 | MissCroft

Hrad nechal král Foltest vybudovat poté, co se v jeho dřívejším sídle usadila striga, plod incestního svazku vládce s jeho vlastní sestrou. Rozlehlé kamenné sály, vitrážové okna a vyzděné podzemí svědčí o využití trpasličí technologie. Král Foltest je velmi aktivní vládce a často cestuje po zemi, ale během pobytu ve Wyzimě žije i se svým relativně malým dvorem v zámku. V trůnním sálu přijímá vládce prosebníky a své věrné rádce a taktéž uděluje audience poddaným.MAPA:


The Witcher (Zaklínač) - Brána spojující Kupeckou čtvrť s Chrámovou čtvrtí

28. července 2011 v 16:18 | MissCroft

Brána do Kupecké čtvrti je shodou okolností také brána do Chrámové čtvrti, záleží na které straně se právě ocitáte. Pokud používáte výhradně teleporty, ocitnete se u těchto bran docela dost často v průběhu II a III kapitoly-


The Witcher (Zaklínač) - Severní brána

28. července 2011 v 16:10 | MissCroft

Severní brána vede do Královské čtvrti ve Wyzimě. Tato brána která se nachází severně od Chrámové čtvrti na trhu zůstává uzamčená po dobu trvání celé hry.

The Witcher (Zaklínač) - Brána do Nové Wyzimy

28. července 2011 v 16:05 | MissCroft


Brána do Nové Wyzimy slouží jako spojnice mezi rušnou hrází (přístavem) a Novou Wyzimou. Z Chrámové čtvrti je známá jako Brána na hráz. V kapitole II se přes bránu Geralt dostane díky Pečetnímu prstenu, který předloží Městské stráži, nebo si pomůže úplatkama.


ÚKOLY:

→ Útěk z vězení
→ Krysa

The Witcher (Zaklínač) - Brána do Staré Wyzimy

28. července 2011 v 15:58 | MissCroft

Z jedné strany vede brána do Staré Wyzimy a z druhé slouží jako Brána na Hráz. Je to jedna z posledních památek na oběti epidemie. V II a III kapitole je brána zamčená. V V kapitole Geralt bránou prochází směrem na hráz, aby našel Shani.


The Witcher (Zaklínač) - Kaplička Věčného ohně

27. července 2011 v 14:16 | MissCroft
V Podhradí jsou k dispozici 5 Kapliček Věčného ohně, které obklopují celou vesnici v Podhradí. Aby si Geralt získal důvěru Velebného pána, musí zapálit ve všech kapliček věčný oheň. Velebný pán věří, že zapálením ohýnků v kapličkách odežene Bestii. I přes Geraltovo tvrzení, že tímto Bestii neodlákají si Velebný pán stojí za svým.

KDE JE ZLE NAJÍT:

Střed Podhradí (centrum)

Pole

Odbočka na silnici u Jižní jeskyně

Odbočka na silnici od Tábora Královského lovčího

Rozcestí u Krypty


ÚKOLY:

→ Lidé a nestvůry

The Witcher (Zaklínač) - Kupecká brána

27. července 2011 v 14:16 | MissCroft

Kupecká brána je místo, kde se Geralt poprvé setká s Mikulem - jeden z nejprominentnějších občanů, podle Velebného pána.


ÚKOLY:

→ Krypta
→ Lidé a nestvůry
→ Pokerové kostky: Nováček

The Witcher (Zaklínač) - Mlynářská brána

27. července 2011 v 14:12 | MissCroft
¨
Na konci první kapitoly vystoupí Mlynářská brána ve scéně, kdy Geralta obklíčí Městská stráž. To je jedinný případ kdy Geralt projde bráno, i když nedobrovolně.


The Witcher (Zaklínač) - Mariborská brána

27. července 2011 v 14:07 | MissCroft

Mariborská brána je popsána jako jižní vstup do Wyzimi. Dominuje severnímu centru Podhradí, ale nenabízí o víc snazší vstup do města než jinačí brány. Dva měštští strážníci hlídající bránu vám dají jasně na jevo že musíte ukázat glejt Mikulovi nebo zmizet. Z kupecké čtvrti není brána průchozí.


The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Kruh vnitřního ohně

27. července 2011 v 13:46 | MissCroft

Nachází se v kryptě a naučí vás znamení Igni.

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Krypta

27. července 2011 v 13:43 | MissCroft

V Podhradí se nachází stará krypta, již celé věky neužívaná. Lidé se do ní bojí chodit, protože v ní sídlí příšery. Kdesi v kryptě je prý ukrytý poklad. Pravdou je, že kdysi se lidí pohřbívali s cennými předměty. Proto se hroby boháčů často od zbytku krypty oddělovaly další zdí, aby se zabránilo rabování.

ÚKOLY:

→ Král krypty
→ Zakázka: Ghůlové

MAPA:


The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Jižní jeskyně

27. července 2011 v 13:32 | MissCroft

Jižní jeskyně v Podhradí je jedna ze dvou zde se nacházejících jeskyní. Nachází se v nejjižnější části Podhradí. Jeskyně jako taková v Kapitole I nemá moc velké využití, až na to, že tudma vede unikový východ z úkrytu Salamandry. Je zde také místo kde se Abigail skrývá před velebným pánem. a davem zaslepených fanatiků, kteří se jí chystají zlynčovat pro její spojenectví s betií.

ÚKOLY:

→ Lidé a nestvůry

ROSTLINY:

→ Muchomůrky

MAPA:


The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Jeskyně pod městskými hradbami

27. července 2011 v 13:23 | MissCroft

Jeskyně pod městskými hradbami se nachází na severozápadu Podhradí u Mariborské brány. Jeskyně sama o sobě není moc pohledná, ale říká se, že kdysi sloužila jako přístup k tajným částem Wyzimi. Je to také místo, kde byl naposledy viděn přítel od Declana Leuvaardena.

ÚKOLY:

→ Stíny minulosti

ROSTLINY:

→ Houby

MAPA:


The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Kruh větrného tuláka

27. července 2011 v 13:11 | MissCroft

Nachází se v blízkosti vchodu do jeskyně v Podhradí. Naučí vás znamení Igni.

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Starý mlýn

27. července 2011 v 13:01 | MissCroft

Starý mlýn ve Wyzimě se nachází na severním břehu řeky u Mlynárské brány. Podle místních pověstí je to strašidelné místo. Sténání zmučených duší se stále rozléhá okolím mlýna. Je to také místo pro večerné setkání s Geraltem a Vesnou. Kousek dál po břehu řeky je tu zde možné v noci najít Nadira.

ÚKOLY:

→ Pozdní ptáček
→ Nestvůra z jezera

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Odova chajda

27. července 2011 v 12:21 | MissCroft

Odova chajda se nachází v nejjižnější části Podhradí, na stejné cestě jako hostinec. Jeho zahrada je zanedbaná a nedoporuče se tamať bloudit v opilosti a po tmě.

ÚKOLY:

→ Lidé a nestvůry
→ Pokerové kostky: Nováček
→ Tajemství zahrady

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Tábor Královského lovčího

27. července 2011 v 12:17 | MissCroft

Lovec pověstný snižováním stavu nestvůr v okolí Wyzimy. Geralt se s ním setká v kapitole I, III a V. Informuje o trofejnéch nestvůrách, které se vyskytují v okolí a po předložení důkazů vyplácí odměny. Za skolení všech 10 trofejních nestvůr (tedy i těch za které vám odměnu vyplatil někdo jiný - kapitola II a IV) dá Geraltovi jeden ze svých mečů.

KDE HO ZLE NAJÍT:

→ Během Kapitoly I je na svém stanovišti poblíž podhradských polí, při cestě z hostince do centra Podhradí.
○ Nestvůra z jezera
○ Král krypty

→ Během Kapitoly II je Královský lovčí zřejmě stále v Podhradí, odměnu za trofeje vyplácí Vincent Meis, kapitán městkých stráží ve Wyzimě.

→ V Kapitole III najdeme Královského lovčího v Kupecké čtvrti u Brány na hřbitov. (Poblíž Strážnice na náměstí nad Novým Narakortem)
○ Bílý tesák
○ Dravá wyverna

→ Během Kapitoly IV je lovčí pořád ve Wyzimě, odměny za trofeje vyplácí radní z Bahnic - Tobias Hoffman.

→ V Kapitole V je lovčí v Druidské jeskyni na Hřbitově v bažinách.
○ Krvává křídla
○ Upírka z bažin

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Chýše Abigail

27. července 2011 v 12:05 | MissCroft


Chýše Abigail, běžně označována jako chýše čarodějnice, se nachází jen severně od palisády hostince v Podhradí. Právě zde bydlí spolu s čarodějkou i Alvin.

ÚKOLY:

→ Lidé a nestvůry
→ Zakázka: Barghestové

The Witcher (Zaklínač) - Podhradí - Hostinec v Podhradí

27. července 2011 v 11:59 | MissCroft

Hostinec v Podhradí byl postaven pro cestující a kupce mířící do Wyzimy. Majitel hostinec obklopil vysokou palisádou. Ačkoli není hostinec zrovna luxusní místo, lze v něm bezpečně přečkat noc a dobře se najíst. Krčmář si udržuje bohatě zásobený bar. Je to oblíbené místo setkání obyvatel Podhradí, proto je tady vždy možné potkat někoho, s kým se dá popít a zahrát kostky.


SLUŽBY:

V hostinci:
servírka, Vesna Hood prodávající jídlo, alkohol i základy nátěrů na meč
antikvarista prodává a kupuje knihy a svitky:
• Bahenní stvůry
• Bajky a pohádky
• Dějiny světa
• Ithlinino proroctví
• Kniha strachu a nenávisti, svazek I
• Kniha zvířat
• Konjunkce sfér
• Monstrum aneb vědmáka připodobnění
• Nejnovější historie
• O barghestech
• O podzemních rostlinách
• Proti nelidem
• Úvod do magie
• Základy alchymie

Na dvoře před hostincem:
kovář vyrábí a kupuje zbraně, za 35 orénů prodává Crinfridský olej i s receptem
bylinkář z Wyzimy prodává květiny a rostlinné ingredience i dva herbáře:
• O podzemních rostlinách
• O polních rostlinách

obchodních, Declan Leuvaarden, prodává a kupuje šperky všeho druhu i jiné dárky, trochu pozdě vstává.

REKREAČNÍ AKTIVITY:

→ Pěstní souboj
→ Kostky

LOADING:

_____________________________________________

© MissCroft/misscroft.blog.cz, 2008/2011
_____________________________________________